Namurnica

namurnicanamurnica

Namurnica przykręcona jest do ściany budynku.

Każda namurnica fabrycznie jest ustawiona pod odpowiednym kątem spadu dachu.

Uszczelki szyby założone są fabrycznie do namurnicy .

namurnicanamurnica

Wtedy kiedy dach jednospadowy wykończony jest ze spadem na boczną ścianę ogrodu zimowego, końcówka promieniowa założona jest na koniec namurnicy. Do końcówki przekręcane są krokwie żeby stworzyć spadek bocznej strony.